Chủ đề: giá vàng

Giá vàng chờ thời cơ tăng mạnh mẽ

Trước những biến động về tình hình chính trị của các nước trên thế giới, giá vàng có xu hướng tăng liên tục. Các nhà đầu tư rất lạc quan vào giá vàng