Tội tổ chức đánh bạc là gì?

Gần đây lực lượng công an đã triệt phá một số đường dây cờ bạc, đánh đề lớn thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận mà điển hình là vụ tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng ngày 1/4/2019 ở Bắc Ninh. Vậy tội tổ chức đánh bạc là gì? Các yếu tố nào cấu thành nên tội tổ chức đánh bạc? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
 

Tội tổ chức đánh bạc là gì?
 

Tội tổ chức đánh bạc là gì?

Tổ chức đánh bạc là hành vi tập hợp, rủ rê, lôi kéo nhiều người tham gia vào việc đánh bạc. Theo Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật hình sự thì tội tổ chức đánh bạc được chia làm các trường hợp:

Phạm tội với quy mô lớn: Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người trở lên hoặc cho từ 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc, có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc, khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng các loại phương tiện, điện thoại để trợ giúp cho việc đánh bạc; Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên.

 Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp: Cố ý phạm tội từ 5 lần trở lên về cùng một hành vi đã bị hoặc chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xoá án tích; Người phạm tội lấy việc phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.

 Phạm tội thu lợi bất chính lớn hoặc đặc biệt lớn: Khoản thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng là thu lợi bất chính lớn; từ 30.000.000 đồng đến dưới 90.000.000 đồng là thu lợi bất chính rất lớn; từ 90.000.000 đồng trở lên là khoản thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

 Phạm tội tái phạm nguy hiểm: Đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do cố ý.
 

Các yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc

1. Mặt khách thể của tội phạm

Mặt khách thể của tội phạm tổ chức đánh bạc là gây ra những hành vi hoặc hậu quả, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự công cộng, an toàn xã hội.

2. Mặt chủ thể của tội phạm

Người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự là chủ thể của tội tổ chức đánh bạc. Theo điều 12 của Bộ luật hình sự quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm về mọi loại tội phạm.

3. Mặt khách quan của tội phạm

Người phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc là người phạm tội với quy mô lớn hoặc tổ chức đánh bạc trái phép. Theo đó, tổ chức đánh bạc với quy mô lớn là:

- Tổ chức đánh bạc trong cùng một lúc cho từ 10 người đánh bạc trở lên hoặc cho từ 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

- Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện, điện thoại…để trợ giúp cho việc đánh bạc.

- Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng một lần có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên.

Người tổ chức đánh bạc thuộc trường hợp chưa đến mức nêu trên, nếu tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc nhưng phải chịu trách nhiệm hình sự về đồng phạm tội đánh bạc.

4. Mặt chủ quan của tội phạm

Có khả năng chịu trách nhiệm và năng lực nhận thức được hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn thực hiện gây ra các mối nguy hại cho xã hội.

Trên đây là một số thông tin về tội tổ chức đánh bạc mà VnNews24h muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hi vọng sau khi tham khảo bài viết, các bạn đã hiểu rõ hơn tội tổ chức đánh bạc là gì và các yếu tố nào cấu thành nên tội tổ chức đánh bạc để tránh mắc phải các hành vi vi phạm pháp luật.

Tin Pháp Luật khác:
Tin nổi bật

Chủ đề tìm kiếm