Mỹ Tâm hủy show vì Sơn Tùng MTP là nhân vật trung tâm trên poster?

Ngày đăng: 30/12/2017