Luật giáo dục sửa đổi - Tăng lương cao nhất cho giáo viên

Vừa qua Bộ GD&ĐT vừa xin ý kiến các đơn vị liên quan trước khi trình lên Chính phủ dự thảo sửa đổi bổ sung một số Luật Giáo dục hiện hành. Theo đó những điểm mới trong dự thảo đó là nâng lương cho giáo viên ở bậc cao nhất của thang bậc lương hành chính sự nghiệp.
 

Luật giáo dục sửa đổi - Tăng lương cao nhất cho giáo viên
 

Trong tờ trình của Bộ GD&ĐT lên chính phủ có nêu rõ rằng: Hiện nay nhiều ý kiến cho rằng mức lương của giáo viên đặc biệt là giáo viên dạy mầm non và phổ thông còn tương đối thấp. Chính vì vậy nên cần phải có các chế chính sách để tháo gỡ vấn đề này đồng thời thể chế hóa quan điểm của Đảng trong nghị Nghị quyết số 29-NQ/TW vào Luật Giáo dục.

Chính vì vậy nên trong dự thảo đã nêu lên điều cần sửa đổi đó là: Lương của giáo viên phải được xếp ở bậc cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Đồng thời các nhà giáo sẽ được hưởng phụ cấp và ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác.

Ngoài việc tăng lương cho giáo viên ở thang bậc cao nhất của lương hành chính sự nghiệp thì trong dự thảo còn có nhiều điểm mới khác như: nâng cao chuẩn trình độ giáo viên tiểu học và miễn học phí cho bậc tiểu học và THCS.

Về vấn đề nâng cao trình độ giáo viên: Để có thể dạy tiểu học, giáo viên phải có bằng cao đẳng sư phạm thay thì bằng trung cấp như trước. Việc đổi mới vấn đề này chính là nên tảng để thể chế hóa quan điểm trong Nghị quyết sô 29-NQ/TW “tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở… phải có trình độ từ đại học trở lên”.

Về vấn đề miễn học phí cho bậc tiểu học và THCS: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết trong tờ trình đã ký có những sửa đổi và bổ sung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở linh hoạt, liên thông giữa các cấp và trình độ đào tạo. Theo đó giáo dục phổ thông sẽ được chia làm hai giai đoạn đó là giai đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai đoạn định hướng nghề nghiệp đó là ở bậc THPT. Tại đây, các bạn học sinh có thể chuyển sang học hệ trung cấp nếu đáp ứng được những yêu cầu của chương trình. Và để có thể thể chế hóa điều này thì trước hết sẽ thực hiện việc miễn học phí cho bậc tiểu học và THCS tại các trường công lập. Với những trường ngoài công lập thì được quyền chủ động trong việc thu học phí để đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.

Tin Giáo Dục khác:

Chủ đề tìm kiếm