Chủ trương xóa biên chế để tạo đột phá trong giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ chủ trương thí điểm xóa bỏ biên chế giáo viên vì cho rằng cứ giữ mãi định biên nhân sự thì sẽ khó tạo động lực cho giáo dục đổi mới.

Chủ trương xóa biên chế để tạo đột phá trong giáo dục

Bộ Giáo dục sẽ thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên. Liên quan đến chủ trương thí điểm này, Ông Phùng Xuân Nhạ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Thời gian qua việc tự chủ chỉ được bàn đến nhiều ở giáo dục đại học, chưa đề cập ở giáo dục phổ thông. Đây là băn khoăn của ngành. Vì vậy, khi xây dựng nghị định tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập ở ngành giáo dục, Bộ Giáo dục đã phải tách thành hai, một nghị định dành cho giáo dục đại học và một nghị định dành cho giáo dục phổ thông”.

Ông cho rằng, việc xóa bỏ biên chế sẽ giúp cho các trường chủ động hơn trong vấn đề tự chủ tài chính và đồng thời tránh khỏi việc các cấp quản lý như sở, phòng sẽ can thiệp vào nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiều hoạt động khác của trường đặc biệt là vấn đề tuyển dụng giáo viên. Thực tế, các trường cần tuyển giáo viên mới rất bị động trong khâu tuyển dụng mặc dù biết số lượng giáo viên thừa thiếu ra sao. Việc tuyển dụng này được UBND huyện hay các sở đảm nhiệm theo kế hoạch biên chế chung, thậm chí tuyển gộp rồi phân về cho các trường, dẫn đến hiện tượng chênh lệch về chuyên môn, thừa thiếu cục bộ, gây khó khăn cho các trường. Việc thay đổi chế độ định biên nhân sự sẽ giúp tăng động lực cho những người có tâm huyết tạo được đột phá cho quá trình đổi mới giáo dục.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng để xóa bỏ được quan niệm về biên chế với sự ổn định lâu dài trong đội ngũ giáo viên không thể làm ngay. Chính vì vậy, việc thí điểm không còn công chức, viên chức trong giáo viên sẽ được thực hiện theo lộ trình hài hòa. Chẳng hạn như áp dụng thử ở những nơi có điều kiện thì thí điểm.

Chủ đề: Bộ GD&ĐTbiên chế
Tin Giáo Dục khác:

Chủ đề tìm kiếm