Các loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự

Tội phạm là những người thực hiện các hành vi trái pháp luật và gây ra những mối nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến sự tồn tại cũng như phát triển chung của toàn xã hội. Tùy thuộc vào tính chất cũng như mức độ gây nguy hại cho xã hội, mà tội phạm sẽ được phân thành nhiều loại khác nhau. Bộ luật hình sự nước ta đã phân loại tội phạm để từ đó áp dụng những biện pháp xử phạt xác đáng. Vậy các loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự của nước ta là gì?
 

Các loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự
 

Có bao nhiêu loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự?

Bộ luật hình sự nước ta đã phân chia tội phạm thành 4 loại, cụ thể là tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Một một nhóm tội phạm sẽ phải chịu những hình phạt xác đáng cho hành vi phạm tội cũng như hậu quả mà mình đã gây ra. 4 loại tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự của nước ta cụ thể như sau:

► Tội phạm ít nghiêm trọng: Là những trường hợp mà hành vi phạm tội không gây ra những nguy hại quá lớn cho xã hội. Nhóm tội phạm này sẽ bị xử phạt hành chính, phạt cải tạo giam giữ hoặc ngồi tù không quá 3 năm. Những hành vi phạm tội sẽ được xếp vào nhóm tội phạm ít nghiêm trọng chẳng hạn như: vi phạm luật giao thông và không gây ra hậu quả như chết người; giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật;,…

► Tội phạm nghiêm trọng: Là những trường hợp mà hành vi phạm tội gây ra những mối nguy hại lớn cho xã hội. Nhóm tội phạm này sẽ bị phạt tù từ 3 - 7 năm. Các hành vi phạm tội được xếp vào nhóm tội phạm nghiêm trọng đó là: mua bán phụ nữ, bắt cóc chiếm đoạt tài sản, dùng lao động trẻ em,…

► Tội phạm rất nghiêm trọng: Là những trường hợp mà hành vi phạm tội gây nguy hại rất lớn cho xã hội. Nhóm tội phạm này sẽ bị phạt tù từ 7  - 15 năm. Những hành vi phạm tội được xếp vào nhóm tội phạm rất nghiêm trọng chẳng hạn như: vô ý làm chết người, hiếp dâm, tàng trữ vận chuyển ma túy.

► Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Là những trường hợp mà hành vi phạm tội gây nguy hại đặc biệt cho xã hội. Nhóm tội phạm này có thể bị phạt tù từ 15 năm hoặc chung thân thậm chí là tử hình. Những hành vi phạm tội được xếp vào nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đó là cố ý giết người, cố ý truyền HIV cho người khác,...

Các loại tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự

Các yếu tố căn cứ để phân loại tội phạm trong Bộ luật hình sự

Như vậy trong Bộ luật hình sự của nước ta, tội phạm sẽ được chia thành 4 nhóm. Vậy căn cứ vào đâu để phân loại tội phạm từ đó áp dụng những biện pháp xử phạt xác đáng. Các cá nhân và cơ quan chức năng có trách nhiệm sẽ dựa vào những yếu tố căn cứ sau để phân loại tội phạm.

► Hình thức phạm tội của tội phạm: gồm hai hình thức là tội phạm có ý phạm tội và tội phạm vô ý phạm tội.

► Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Loại cấu thành tội phạm: gồm hai loại đó là cấu thành vật chất và cấu thành hình thức.

Với những chia sẻ vừa rồi, chắc hẳn các bạn đã biết các loại tội phạm hình sự được phân chia và xử phạt như thế nào theo quy định được ghi rõ trong Bộ luật hình sự. Để xác định và đưa ra hình phạt thích hợp cho tội phạm thì những cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cần dựa vào các yếu tố căn cứ để phân loại tội phạm trong Bộ luật hình sự.

Tin Pháp Luật khác:
Tin nổi bật

Chủ đề tìm kiếm