5 trường có đề án tuyển sinh riêng công bố điểm trúng tuyển

Các trường có đề án xét tuyển riêng là Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Đại học Phú Yên, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đại học Luật TPHCM đã chính thức công bố điểm xét tuyển các ngành đào tạo.
 

5 trường có đề án tuyển sinh riêng công bố điểm trúng tuyển
 

Ngày 24/7 vừa qua, trường đại học Mỹ thuật công nghiệp đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2017. Phương thức tuyển sinh của trường chủ yếu là xét học bạ THPT và xét điểm thi THPT quốc gia. Khi tuyển sinh theo phương thức xét học bạ sẽ xét điểm các môn văn hóa kết hợp với thi năng khiếu theo công thức: [Điểm môn văn hóa (hệ số 1) + điểm môn Bố cục (hệ số 2) + điểm môn Hình họa (hệ số 2)] x 3/5 + điểm ưu tiên rồi làm tròn đến 0,25.  Năm nay,  Đại học Mỹ thuật công nghiệp lấy 410 chỉ tiêu, trong đó 114 chỉ tiêu sẽ được lấy sau khi xét điểm thi THPT quốc gia.

Trường đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội cũng là một trong những trường tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia và xét theo học bạ THPT. Theo đó, điểm xét tuyển theo phương thức thi THPT là 15,5 và trong tổ hợp các môn thi không có môn nào dưới 1 điểm. Điểm xét theo học bạ THPT là 18 điểm trong đó môn toán phải đạt từ 6 điểm trở lên. Năm nay, trường tuyển sinh 700 chỉ tiêu trong đó có 300 chỉ tiêu xét tuyển học bạ THPT.

Đại học Phú Yên: Năm nay trường Đại học Phú Yên tuyển sinh 300 chỉ tiêu hệ đại học và 220 chỉ tiêu hệ cao đẳng. Trường tuyển sinh chủ yếu theo phương thức xét học bạ và chỉ xét 160 trường hợp theo điểm thi THPT. Điểm xét tuyển theo học bạ được tính theo công thức: điểm tổng TB lớp 12 + điểm đối tượng ưu tiên + điểm khu vực ưu tiên)/3.

Trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội xét tuyển theo phương thức kết hợp điểm thi các môn năng khiếu và các môn văn hóa theo công thức: điểm năng khiếu x 2 + tổng điểm (môn năng khiếu + toán hoặc văn tùy từng khối) + điểm ưu tiên rồi làm tròn đến 0,5.

Đại học Luật TPHCM: Ngoài tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ, xét điểm thi THPT quốc gia, trường Đại học kinh tế Luật TPHCM còn tuyển sinh theo điểm kiểm tra năng lực. Theo đó xét tuyển theo điểm học bạ chiếm 10%, điểm thi THPT quốc gia 50%  và điểm kiểm tra năng lực 40%.

Tin Giáo Dục khác:

Chủ đề tìm kiếm